L’Associació per la Defensa Jurídica dels Animals per Professionals pro Benestar Animal sorgeix com un projecte per donar cobertura a la defensa jurídica dels animals que pateixin o puguin patir situacions de maltractament, abandonament o que es troben en males condicions.

Des de l’associació també formem als professionals i particulars que sol·licitin els nostres serveis, col·laborem amb entitats, associacions i administracions per la defensa del benestar animal.

L’associació està formada per professionals del Dret i la Veterinària, podent participar qualsevol persona a títol particular a través del programa de teaming.

Si estàs interessat/da en formar part del projecte, pots contactar-nos a través del correu electrònic DAP@associaciodap.cat o a través del formulari de contacte i et contestarem tan aviat com sigui possible!

 
—-
 

La asociación para la Defensa Jurídica de los Animales por profesionales pro Bienestar Animal surge como proyecto para dar cobertura a la defensa jurídica de los animales que sufran o puedan sufrir situaciones de maltrato, abandono o que se encuentren en malas condiciones.

Des de la asociación también formamos a los profesionales y particulares que soliciten nuestros servicios, colaboramos con entidades, asociaciones y administraciones para la defensa del bienestar animal.

La asociación está formada por profesionales del Derecho y la Veterinaria, pudiendo participar cualquier persona a título particular a través del programa de teaming.

Si estás interesad@ en formar parte del proyecto, puedes contactarnos a través del correo electrónico DAP@associaciodap.cat o a través del formulario de contacto y te contestaremos tan pronto como sea posible!